Geschiedenis


Rejoice is opgericht in 1997. Het is destijds ontstaan uit het jongerenkoor waarvan een deel van de leden vond dat ze toch niet echt meer tot de “jongeren” behoorden. Zij besloten een “30+ koor” op te richten. De mensen werden in advertenties door Ine Kamphuis en Annet Kuipers opgeroepen zich aan te melden. Er melden zich bijna 60 mensen! De eerste repetitie was op 8 oktober 1997, het eerste optreden was tijdens het kerstconcert in de Weerselose H. Remigiuskerk op 21 december 1997.

Marian Wesselink is de dirigent van het koor. In eerste instantie wordt het koor begeleid door Paul Bulters op keyboard en Paul Smithuis op de dwarsfluit.  Het eerste bestuur staat onder leiding van voorzitter Ine Kamphuis.

Pas halverwege 1998 krijgt het koor een naam: Rejoice. In dat jaar wordt er ook voorzichtig gesproken over toekomstplannen zoals bijvoorbeeld Jesus Christ Superstar. Wim Potijk komt in 1998 het combo versterken als drummer. 

In datzelfde jaar vertrekt Paul Bulters als toetsenist en moet er naarstig gezocht worden naar een nieuwe toetsenist. Peter Löbker helpt het koor tijdelijk uit de brand door de  toetsen voor zijn rekening te nemen.

In februari 1999 meldt Marcel Oogink zich spontaan als pianist aan! Ook wordt er een muziekcommissie in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor het repertoire van het koor. Daarnaast wordt het koor ondersteund door een tekstgroep en een vouwploeg.
Marian wordt als dirigent steeds enthousiaster en laat het koor zich steeds verder ontwikkelen. Optredens zijn er veel. Gedurende 1999 begint de discussie over de omvang van het priesterkoor in de H. Remigiuskerk. Mede door het grote aantal leden van Rejoice blijkt dit te klein te zijn. In 2000 wordt het priesterkoor inderdaad vergroot en wordt het altaar verrijdbaar.
Eind 1999 neemt Paul Smithuis afscheid als fluitist van het koor. Er komt geen vervanging.

In 2000 neemt Rudi Wolbers het voorzitterschap over van Ine Kamphuis. Ook wordt er dat jaar een echte piano gekocht die het keyboard vervangt. Het is een piano met een fantastische klank. In datzelfde jaar wordt er een uitgebreide enquete gehouden om te kijken wat de lange termijn doelstelling moet zijn van het koor. Dat blijkt lastig want met 60 koorleden lopen de meningen uiteen. Toch is de conclusie: vooral doorgaan met zingen in de kerk, maar ook proberen grotere projecten uit te voeren. Vanaf dat moment wordt er door de muziekcommissie begonnen met de voorbereidingen van Jesus Christ Superstar!

In 2002 draait het koor op volle toeren. Er wordt in totaal 24 keer gezongen en er wordt op kleine schaal een CD uitgebracht. 

Gedurende 2002 wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van Jesus Christ Superstar. Het doel is dit met Pasen 2003 uit te voeren. Helaas lukt het niet een regisseur te vinden en blijkt alles toch moeilijker dan gedacht. Er wordt besloten het uit te stellen tot 2004. Achter de schermen gaat alles verder en de beoogde solisten oefenen na de gewone repetites alvast wat stukken. Een hoogtepunt in 2002 is de bijdrage aan het concert dat de St. Remigius Harmonie in het Trefpunt geeft.

 In 2003 wordt Rejoice een officiële vereniging, dus met statuten. In dat jaar wordt de hele organisatie voor Jesus Christ Superstar op poten gezet, Tonnie Weghorst wordt gevraagd de algehele coördinatie op zich te nemen. Als regisseur wordt Karel Kunne in de arm genomen. Marian haar droom om Jesus Christ Superstar uit te voeren gaat uit komen! En het neemt nog grotere vormen aan dan dat ze zelf had gedacht. Natuurlijk blijkt dat niet zonder slag of stoot te gaan. Veel, heel veel uren gaan er in zitten. En soms slaat de vertwijfeling toe. Maar gelukkig wordt doorgezet!

 2004 begint met het besluit Marian Wesselink tot erelid van de vereniging te benoemen! 2, 3, 4 en 7 april 2004 wordt in de H. Remigiuskerk de musical Jesus Christ Superstar opgevoerd. Het koor verkeert dagenlang in een roes. Daarna is 2004 vooral een jaar van rust. Bijkomen van alle belevenissen. In het najaar wordt dat echter verstoord door de mededeling van Marcel Oogink dat hij Rejoice zal gaan verlaten. Het koor begrijpt hem, maar beseft dat het heel moeilijk zal worden een gelijkwaardige vervanger te vinden. Gelukkig geeft Marcel aan te blijven spelen totdat er een nieuwe pianist is gevonden. Dat duurt tot januari 2005. Dan worden we verblijd met de komst van Jos van Lith.

Op 10 april 2005 komt heel plotseling en veel te vroeg ons koorlid Ton Spitshuis te overlijden. 2005 wordt daardoor een heel vreemd jaar. Naast de klap van dit overlijden is er het wennen aan de nieuwe pianist en eigenlijk is men nog steeds niet over de inspanningen van JCS heen. Een deel van het koor wil het het liefst meteen nog een keer opvoeren, de anderen helemaal niet of nog niet. Het duurt tot eind 2005 eer de draad weer wordt opgepakt en begonnen wordt met het maken van nieuwe plannen.

In 2006 is de bijdrage aan de classic rock night van de St. Remigus Harmonie weer een hoogtepunt en er wordt gekeken of een voorstelling als Jeans iets voor ons is. Uiteindelijk wordt besloten dat iets dergelijks het moet worden en dat dat in oktober 2007 als jubileum voorstelling moet worden opgezet.

Begin 2007 lijken die plannen even in de wielen te worden gereden door de "initiatiefgroep JCS 2008" maar uiteindelijk wordt het juist allemaal precies in elkaar gepast. De intiatiefgroep probeert het voor elkaar te krijgen dat Rejoice in 2008 nogmaals Jesus Christ Superstar op voert. En ze krijgen het voor elkaar! Daardoor staat 2007 in het teken van de voorbereidingen van Rejoice Allround in oktober en direct daarna de voorbereidingen voor JCS in 2008. Rejoice Allround doet een beroep op de creativiteit van alle leden en met succes. Het wordt tweemaal in een volle H. Remigiuskerk opgevoerd.

In 2008 wordt 5 maal JCS opgevoerd en elke keer voor zeker 700 toeschouwers! En het was een nog groter succes dan in 2004! Helaas wordt onze dirigent Marian Wesselink kort daarna getroffen door een herseninfarct. De drijvende kracht achter Rejoice strijdt om er boven op te komen. Het koor kan zich in eerste instantie niet voor stellen zonder haar verder te kunnen. In afwachting van haar genezingsproces wordt wederom Peter Löbker ingeschakeld, maar nu als dirigent. En gelukkig helpt hij ons weer uit de brand. 

In september 2008 neemt Matty Beernink de voorzittershamer over van Rudi Wolbers en heeft met het bestuur de zware taak een nieuwe dirigent te vinden. 

Begin 2009 komt Elise Hesselink als tijdelijke dirigent. Zij stoomt ons op fantastische wijze klaar voor onze bijdrage aan Amusing Hengelo en blijft ook daarna tot we een nieuwe dirigent hebben. Marian geeft aan dat we beter kunnen gaan zoeken naar een nieuwe vaste dirigent. Het koor begrijpt het, maar vindt het wel heel erg jammer.

In het najaar van 2009 komt Roxine Engelbarts als dirigente. En eindelijk durft Rejoice weer plannen te maken!

 

Samen met Roxine doet Rejoice in 2010 weer mee aan Amusing Hengelo. Onderwijl ontvouwen zich langzaam de plannen voor een heel nieuw project dat de naam Heppie Tijd!? als titel mee krijgt.

Het begint met de muziekkeuze en de hele muziekcommissie is het erover eens dat er meer bij moet. Er worden minstens 5 verschillende scripts geschreven alvorens men het er het goede gevoel bij heeft. Het idee is om het eens in Stadstheater De Bond op te voeren. Daardoor kan niemand inschatten of het zal gaan lopen en of de Weerseloërs wel naar Oldenzaal zullen komen. Voorzichtig worden twee avonden geboekt. Het blijkt echter een grandioos succes.  mg 3390In een mum van tijd zijn de beide voorstellingen in december 2011 uitverkocht en volgen er nog eens twee uitverkochte voorstellingen in april 2012. Iedereen is enthousiast over deze voorstelling waarin de toeschouwer wordt meegenomen naar de jaren zestig en zeventig door muziek, zang, dans, spel en beeld.

 

 

Daarna is het tijd om het weer even iets rustiger aan te doen. Dus even geen toneel en dans, maar gewoon zingen. Het idee komt van Freek en Roxine Engelbarts. Freek dirigeert Voices of Joy en het lijkt hen leuk eens samen met Rejoice een concert te verzorgen. Op 13 en 20 januari 2013 wordt het "nieuwjaarsconcert" met de titel "Rejoice meets Voices of Joy" gegeven. Op 13 januari in Weerselo, op 20 januari in Oldenzaal in de Mariakerk. Hoewel de beide kerken niet helemaal vol zijn zijn de reacties erg positief.

Het concert is helaas de laatste keer dat pianist Jos van Lith Rejoice begeleidt.  Na 8 jaar intensief bij Rejoice betrokken te zijn geweest heeft hij na lang nadenken besloten er mee te stoppen.

Er moet gezocht worden naar een nieuwe pianist en die wordt uiteindelijk gevonden in Rolinde Zieverink.

En toen wordt het weer tijd om na te denken over een nieuw project. De muziekcommissie wordt opgeslitst in drie teams en elk team maakt een plan. Op een avond komen ze bij elkaar om de plannen aan elkaar te presenteren. Het resultaat ervan was dat er twee plannen tot één werden samengesmeed en dat zou het nieuwe project worden. "De Ommezwaai" was geboren.
Het werd op de agenda gezet voor het voorjaar van 2015.

Helaas kon Rolinde niet lang als pianist blijven. Roxine kon dit gelukkig gedurende de repetities heel goed opvangen, maar er moest wel worden gezocht naar een nieuwe pianist. Het koor werd blij verrast toen Marcel Oogink zich in het voorjaar van 2014 opnieuw meldde als pianist!

Om toch nog iets van ons te laten zien werd in oktober 2014 samen met het koor Belcanto uit Fleringen een mooi gezamenlijk concert gebracht in de Remigiuskerk in Weerselo, wederom op initiatief van de beider dirigenten Freek en Roxine Engelbarts.

 1

 

 

Daarna werd er hard doorgewerkt aan de uitvoering van de Ommezwaai. Het werd wederom opgevoerd in Stadstheater De Bond en wederom onder de bezielende regie van Karel Kunne. Dirigente Roxine had zonder meer de zwaarste taak. Het arrangeren van de liederen, het instuderen ervan en daarnaast nog de hoofdrol in het stuk. Maar ze bracht het er uitstekend van af!

Met drie maal een uitverkochte zaal in maart 2015 werd de Ommezwaai een groot succes.

inekiekje fotografie 07

Direct daarna werd begonnen met het volgende project. Toen het idee van de Ommezwaai werd geboren werd meteen een tweede idee in de wachtkamer gezet: een Musical Mix. En toen de datum van 30 juni en 1 juli 2017 bekend werd, werd het de Midsummer Musical Mix.

In het najaar van 2016 droeg Matty de voorzittershamer over aan Pauline Bruns. De acht jaren van Matty zaten er op. Toevallig had Pauline tijdens de Ommezwaai ook de rol van voorzitter gespeeld.

Begin 2016 gaf Roxine aan dat het haar laatste project met Rejoice zou zijn. Het werd na 8 jaar zowel voor haar als voor Rejoice tijd voor verandering.

Met niet aflatende energie werden de stukken voor MMM, de Midsummer Musical Mix ingestudeerd. Voor de regie werd Ineke Wolbers gevraagd. Zij was tijdens de Ommezwaai regie assistente geweest en op basis daarvan had het koor veel vertrouwen in haar. MMM zou een eenvoudige productie worden, maar blijkbaar lukt dat bij Rejoice nooit echt. Het jeugdkoor EigenwijZz kreeg een belangrijke rol en er kwam een heus orkest bij met een grote reeks verschillende instrumenten. MMM werd opgevoerd in de Remigiuskerk in Weerselo, die daarvoor weer helemaal moest worden omgebouwd. Maar de moeite werd beloond. Er kwamen totaal ruim 1100 mensen kijken. En ze waren allemaal razend enthousiast over de voorstelling.

Op 2 juli 2017 nam Roxine afscheid als dirigent tijdens de after party van MMM

 

Gelukkig werd een nieuwe dirigent gevonden: Raymond Breukers; een kalme, maar bevlogen dirigent die ook de kleinste details hoort en perfect wil hebben. 

Na MMM lag er nog niet meteen een nieuw stuk op de plank, dus het duurde even voordat begonnen kon worden met een nieuwe project. Dat project werd "Nieuwe Koers". 

In een klein team was een nieuw script bedacht op basis van de mogelijkheden van het koor, de kerk en een aantal liederen dat we graag wilden zingen. Op basis van de ontstane verhaallijnen werden extra nummers gevonden en het repeteren kon beginnen.

Tijdens één van de repetities viel Quinte Breukers, dochter van Raymond, in als pianiste, en het koor was meteen verkocht. Gelukkig was dat wederzijds en Quinte was bereid de pianiste van Rejoice te worden! 

De uitvoeringen stonden gepland voor 27 en 28 maart 2020, maar twee weken daarvoor kwam de grote lockdown vanwege corona. 

Alles viel vervolgens stil. Eerst leek het nog dat na drie maanden de voorstelling alsnog gespeeld kon worden, maar al snel werd duidelijk dat dat tegen zou gaan vallen. Na een aantal nieuwe pogingen was het pas op 7 en 8 oktober 2022 dat de voorstellingen plaatsvonden.

 

 

 

 

Zoeken

007-mystifying2_std.jpg

Rejoice op Facebook

We hebben 59 gasten en geen leden online

© 2022 Rejoice Weerselo / Tab-R. All Rights Reserved. Designed By JoomLead